Onze doelgroep bestaat uit:

 1. Kinderen en jongeren die hun draai niet (meer) vinden op school
 2. Jongeren en volwassenen die hun Diploma Hoger Secundair Onderwijs willen behalen
Onze basispijlers: Onze begeleidingsmissie:
* Taal
* Sociale mix
* Andere leerplekken naast scholen
* Leren met en van elkaar
Waarderen, 
Motiveren,  
én Kansen geven !

Onze leerplekken ademen andere benaderingen uit:

 1. Wij ontwikkelen andere leerplekken (naast de klassieke school) waar jongeren kunnen leren
  • Om zo spijbelen in brede context tegen te gaan
  • Om een eventuele terugkeer naar het reguliere onderwijs mogelijk te maken
  • Na een screening vooraf van de kandidaat via gesprek (deze pre-screening is verplicht, waardoor op deze site enkel voorinschrijvingen kunnen plaatsvinden)
 2. Wij hanteren verschillende pedagogisch onderbouwde benaderingen voor:
  • Hoogbegaafde cursisten (steeds grotere groep!)
  • Hoogsensitieve cursisten
  • Cursisten met ADHD
  • Cursisten met autisme en normale begaafdheid
  • Zieke jongeren in project ‘DeaDia’ (depressie, diabetes, kanker, CVS, …)
  • Jongeren met dyslexie, dyscalculie, dyspraxis in project ‘Genios’
  • Dubbelaars (jongeren die een leerachterstand oplopen omdat ze vakken waarvoor ze geslaagd waren, ook moeten herdoen op school en daar dan op buizen, 18-jarige die zo bij 15-jarigen in de klas terechtkomen)
  • Cursisten met psychologische problemen naar aanleiding van b.v. pesten, faalangst, de gevolgen van een scheiding (waarbij buizen op school een roep om aandacht kan zijn)
  • Cursisten met sociale en financiële problemen: (generatie-)armoede, alcohol & drugs (thuis, zelf, vriendenkring, …)

Our History

1. Begeleiding jongeren na Onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN)

 • Vakjargon Niet-begeleide minderjarige vreemdeling (NBMV)

2. Vesta-project

3. Nederlands gegeven door allochtonen

 • Beter zicht op valkuilen

4. Zomerschool

 • Communicatie: mondeling, woordenschat
 • Schriftelijk: ondersteunend, niet primordiaal

5. Gedichtenweek

 • Leren uitdrukken van “gevoelens“

6. Moedertaal-dag

 • Belang van achtergrond bewaren
 • Geeft steun
 • Pilootfiguren vooropstellen voor het geven van Nederlands, Engels, Frans
 • Moedertaal als communicatie

7. Nederlands vakjargon, ervaring met o.a.:

 • Medisch
 • Onderhoudspersoneel
 • Laden & lossen van schepen in havens
 • Zeevaartschool
 • Politie (ter voorbereiding van ingangsexamen)
 • Pedagogisch onderwijs (tot vereiste taalniveau 3.2)
 • Sporters: voetballers, judo, … (ter voorbereiding van examencommissie: gerichte sportvragen)