Ons VestA project

Ons VestA project krijgt de steun van Stad Antwerpen!

Wij zijn fier op de realisatie van ons nieuw project VestA, Verstevigen van Talenten in Antwerpen (bij Erdena vzw).

Om de economie in en ná corona-tijden draaiende te houden starten we op 7 oktober met de opleiding van NEET-jongeren om hen te begeleiden naar een knelpuntberoep.

NEET-jongeren (No Employment, Education or Training) vormen een kwetsbare groep en deze jonge generatie mag niet het lijdend voorwerp worden van de corona crisis!

We zetten in op digitalisering, het versterken van beroepsbekwaamheid en attitude.

Samen met onze partners, Armen TeKort en Baanbrekers, willen we de jongeren in hun kracht zetten en hen toekomstperspectief geven!

Gezien op ATV!

Lees meer