PRIVACYBELEID

Wij zijn blij met uw interesse in Athena – Open Leercentrum!

Wie zijn we

Onze website is https://www.athenaopenleercentrum.be.

Welke gegevens verzamelen we en waarom verzamelen we die

Persoonsgegevens

De gegevens die je ons bezorgt door gebruik te maken van het contactformulier, worden opgenomen in de database van Athena – Open Leercentrum.
Wij zorgen er natuurlijk voor deze veilig op te slaan en met respect te behandelen.

Athena – Open Leercentrum verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij onze voorzitster Marie-Jeanne Sente op athenaopenleercentrum@gmail.com.  

Verwerkingsdoeleinden

Athena – Open Leercentrum verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van cursisten voor o.a. het opvolgen van inschrijvingen en betalingen, organisatie van lessen, afleveren van attesten voor diverse instanties, statistieken.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang om te cursussen te organiseren, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) toestemming, heeft de cursist steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor cursistenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De cursist heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f).

Bovendien, heeft de cursist het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere organisatie.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de cursist gevraagd om een e-mail te verzenden naar het e-mailadres: athenaopenleercentrum@gmail.com.

Klacht

De cursist beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Cookies

Wanneer je een bericht verstuurd op onze site, wordt de inhoud van het contactformulier in een cookie opgeslagen, inclusief persoonsgegevens. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuw bericht. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Voor het correct gebruik van onze website en berichtpagina, slaan we een ook tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en zorgt voor een correcte verwerking van het contactformulier.

Gelukkig kan je deze cookies ook zelf verwijderen uit je browser: b.v. site met betrekking tot verwijderen van cookies.

Voor meer informatie omtrent gebruikte cookies klik door naar ons Cookiebeleid.